Powakaddy 2021 FX3 White Electric Trolley – 36 Hole Lithium